Een steeds terugkerend klusje is het bijhouden van uw thuisadministratie. Door het jaar heen valt er heel wat post op de deurmat, waarop je moet reageren, betalen, antwoorden, opzeggen of archiveren.

Veel mensen zijn hierin minder bedreven. Betaalverzoeken, bekeuringen, onduidelijke brieven van instanties: ze komen onverwacht en vaak ongelegen. De verleiding is dan groot om ze even weg te leggen.

 

Gratis hulp


Dat uitstellen is niet erg, zo lang u het overzicht houdt en uzelf niet in moeilijkheden brengt. De praktijk leert dat mensen hier toch vaak moeite mee hebben. Maar er is hulp bij uw administratie. U kunt een beroep doen op de vrijwillige AdministratieMaatjes van uw KBO Kring Boxtel of welzijnsorganisatie ContourdeTwern. Zij helpen u bij het ordenen van uw administratie en het wegwerken van achterstanden. Deze hulp is gratis. Samen met u brengen zij uw administratie weer op orde.


U hoeft geen schulden te hebben om een beroep te doen op deze vrijwillige hulp. Het AdministratieMaatje zal in een eerste gesprek vooral luisteren, om vast te stellen waar hij of zij mee kan helpen. Daarna maakt u samen een overzicht van wat er binnenkomt en uitgaat. Bovendien bergt u samen met uw administratiemaatje alles overzichtelijk op.


De KBO Kring Boxtel werkt samen om ouderen te helpen met het op orde brengen van de administratie thuis. Het gaat om hulp die o.a. ouderen kunnen inroepen:

  • Als het hen niet meer of steeds minder lukt de administratie (brieven, email e.d.) op orde te houden;
  • Om overzicht te houden op de inkomsten en uitgaven;
  • Om u een weg te wijzen in de niet aflatende stroom aan informatie en veranderingen in de regelgeving die op hen afkomt. 


Hiervoor zijn en worden vrijwilligers van KBO Kring Boxtel en ContourdeTwern opgeleid en bijgeschoold om hierbij te helpen. 

Uw aanspreekpunt bij ContourdeTwern Boxtel, St.-Ursula 12 te Boxtel, T. 06 -5 7894673, is Roel de los Hoyos. 


Bij KBO Kring Boxtel kunt contact opnemen met Tineke Nuesink T. 06 - 18902271 of email: tinekenuesink@gmail.com. Uiteraard gebeuren deze werkzaamheden in overleg en alleen als u dat zelf wilt. De vrijwilliger leert u hoe u voortaan zelf de post kan verwerken en de administratie kan bijhouden. Als dit toch niet lukt, zoekt de coördinator een vrijwilliger die u regelmatig komt helpen. De vrijwilligers van Administratiemaatje hebben de geheimhoudingsplicht. 

 

Oproep voor vrijwilligers

Voor het project “Administratiemaatjes” is projectleidster Roel de los Hoyos op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  Aanmelding kan bij: Ingrid Besters, Sociaal Raadsvrouw, Contour de Twern Boxtel, Tel. 06 - 41901800, email - ingridbesters@ContourdeTwern.nl