Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Met WIE kan ik dat nu bespreken?

Er zijn soms van die onderwerpen, waarvan je je afvraagt met wie je dat vertrouwelijk moet/kunt bespreken. Zeker in deze tijd worden er steeds meer problemen gesignaleerd rond #MeToo. Daarom kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. 

Voor wie?

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.

Voor KBO-Brabant en de Kringen en Afdelingen is Jan Hermes de vertrouwenspersoon. Op onze website staan contactgegevens bij https://www.kbo-brabant.nl/vrijwilligers/

Alternatief

Ook binnen ContourdeTwern is een vertrouwenspersoon werkzaam; daar kunt u een beroep op doen. Zo nodig wijst zij u de weg naar een andere hulpverlener. Haar naam is Els van Esch T 0657315416; ook bereikbaar via vertrouwenspersoon@vrijwilligersboxtel.nl

Deel deze pagina