Deel deze pagina


Voordelen met uw KBO Lidmaatschap

Voor 20 euro ben u jaarlijks lid van KBO Boxtel. Daarvoor kunt u voor een geringe bijdrage deelnemen aan allerlei activiteiten binnen KBO Boxtel en de kring KBO Boxtel-Liempde.
Via KBO Brabant kunt u nog meer voordeel halen uit uw lidmaatschap van KBO Boxtel. Op de website van KBO Brabant vindt u aanbiedingen voor

  • kortingen op HR verwarmingsketels
  • energiekosten
  • sieraden
  • myhotelcard (voor reisjes en dagtochten)
  • e-bikes
  • ziektekostenverzekeringen

U kunt meer informatie vinden over deze aanbiedingen op http://www.onsledenvoordeel.nl.


Korting bij zorgverzekeringen

Via collectief KBO-Brabant bij VGZ, CZ en Zilveren Kruis/Aon

Drie zorgverzekeraars bieden u als lid van KBO-Brabantcollectiviteits voordelen op uw zorgverzekering: VGZ, CZ en ZilverenKruis/Aon. Premiekorting geven op de basisverzekering mag wettelijk per 2023 niet meer, maar op de aanvullende verzekering nog wel. Daarnaast krijgt u bij een aanvullende zorgverzekering van VGZ en de aanvullende zorgverzekering CZ Leden uw contributie voor KBO-Brabant tot maximaal 25 euro per jaar vergoed. Hieronder zetten we per verzekeraar de korting en voordelen per 1 januari 2023 op een rij.


VGZ -Korting
Bij VGZ krijgt u 15 procent korting op uw aanvullende verzekering als u kiest voor VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt Beter en VGZ Zorgt Best via het collectief van KBO-Brabant. Welke vergoedingen onder deze verschillende verzekeringen vallen, kunt u bekijken op www.vgz.nl/kbo-brabant. Daarnaastkrijgt u via KBO-Brabant 5 procent korting op een Tandverzekering vanVGZ.

Bent u al bij VGZ verzekerd, maar nog niet via het collectief van KBO-Brabant of via een collectief van een andere organisatie? Via MijnVGZ of de VGZ-app kunt u uw polis omzetten naar de collectievezorgverzekering van KBO-Brabant. Gebruik daarvoor hetcollectiviteitsnummer van KBO-Brabant voor VGZ:87718266. U kunt ook bellen naar (088)131 12 34.Op www.vgz.nl/kbo-brabant vindt u meer uitleg en een instructiefilmpje.


Contributie KBO-Brabant retour
Als u kiest voor de aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, VGZ ZorgtBeter of VGZ Zorgt Best via het collectief van KBO-Brabant, dan krijgt u per jaar tot maximaal 25 euro retour van uw lidmaatschapsgeld voor KBO-Brabant. U kunt uw betalings- en lidmaatschapsbewijs aanvragen door het invullen van een formulierop www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel. Dit bewijs kunt u indienen bij VGZ, op dezelfde manier als gewoonlijk uw facturen voor zorgkosten. Zijn u en uw partner beiden lid vanKBO-Brabant? Dien het lidmaatschapsbewijs dan voor beidenapart in.


CZ -Korting
Bij CZ krijgt u 10 procent korting op uw aanvullende verzekering als u kiest voor de aanvullende verzekering CZ Leden. Kiest u een andere aanvullende verzekering van CZ, dan krijgt u deze korting niet; wel zijn er andere voordelen. Welke vergoedingen onder de aanvullendeverzekeringen van CZ vallen, kunt u bekijken op www.cz.nl/kbo-brabant.

Bent u al bij CZ verzekerd, maar nog niet via het collectief van KBO-Brabantof via een collectief van een andere organisatie? Via MijnCZ kunt u uw polis omzetten naar de collectieve zorgverzekering van KBO-Brabant. Gebruik daarvoor het collectiviteitsnummer van KBO-Brabant voor CZ:14103648. U kunt ook bellen naar (088)555 77 77.

Als u nu via uw KBO-Afdeling of KBO-Kring collectief verzekerd bent bij CZ, dan wordt uw polis per 1 januari 2023 automatisch omgezet naar het collectief van KBO-Brabant.


Contributie KBO-Brabant retour
Als u kiest voor de aanvullendeverzekering CZ Leden via het collectief van KBO-Brabant, dan krijgt u tot 25 euro retour voor uw lidmaatschap van KBO-Brabant. U kunt uw betalings- enl idmaatschapsbewijs 2023 aanvragen door het invullen van een formulier op www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel. Dit bewijs kunt u indienen bij CZ, op dezelfde manier als gewoonlijk uw facturen voor zorgkosten. Kiest u een andere aanvullendeverzekering van CZ, dan geldt deze contributieteruggave niet.

Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-Brabant? Dien het lidmaatschapsbewijs dan voor beiden apart in.


Zilveren Kruis via Aon - Korting
Via Aon krijgt u 10 procent korting op uw aanvullende verzekering van Zilveren Kruis als u kiest voor het collectief van KBO-Brabant. Welke vergoedingen onder de aanvullende verzekeringen vallen, kunt ubekijken op www.aonverzekeringen.nl/zorg/kbobrabant. Daarnaast krijgt u via KBO-Brabant 10 procent korting op het tandpakket van Zilveren Kruis/Aon.

Wilt u zich aanmelden als verzekerde bij Zilveren Kruis/Aon met de collectiviteitskorting voor leden van KBO-Brabant? Gebruik dan het collectiviteitsnummer van KBO-Brabant: ZK/Aon:207088388. U kunt ook bellen naar (040)261 18 88.

Heeft u al een Zilveren Kruis-verzekering via het collectief van KBO-Brabantonder de noemer One Underwriting Health of via het collectief van KBO-PCOB? Deze verzekering gaat met ingang van 1 januari 2023 over inZilveren Kruis/Aon.

Notabene: Omdat KBO-Brabant niet is aangesloten bij KBO-PCOB, kunt u geen gebruik meer maken van het Extra Aanvullend KBO-PCOB-pakket. De schade hiervan is echter te overzien, want zoveel stelt dit pakket niet voor: 

  • 1 extra fysiotherapiebehandeling bij Aanvullend 1 ster, 2 extra behandelingen bij Aanvullend 2 sterren, 3 extra behandelingen bij Aanvullend 3 sterren en 4 extra behandelingen bij Aanvullend 4sterren

  • Maximaal 24 uur extra mantelzorgvervanging (alleen vanaf Aanvullend 2sterren)

  • Maximaal 1 uur extra ondersteuning door een mantelzorgmakelaar (alleeen vanafAanvullend 2 sterren)

  • Vergoedingrijbewijskeuring van maximaal € 35,- (doorgaans eens in de vijf jaar vanaf uw 75e levensjaar)


Voor nadere informatie

Voor vragen kunt u bellen met de genoemde verzekeraars, maar KBO-Brabant heeft ook een eigen helpdesk ingericht speciaal voor vragen over onze collectiviteiten: (073)303 64 49.Op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur.

Artikel met tabellen met tarieven
Deze tekst is afkomstig van een artikel in ledenmagazine Ons, het decembernummer. Daarin staat ook een tabel met allecollectiviteitsverzekeringen op een rij, met de korting op de tarieven.


Collectiviteitskorting Centraal Beheer voor leden van KBO-Brabant 


De Koepel Gepensioneerden heeft voor de aangesloten ledenverenigingen aantrekkelijke afspraken gemaakt met Centraal Beheer voor collectiviteitskorting op verzekeringen. Hoe groter de ledenvereniging, hoe hoger de korting. KBO-Brabant is de grootste ledenvereniging van de Koepel Gepensioneerden en voor onze leden liggen de kortingen daarom op het hoogste niveau. Deze gelden ook voor uw bestaande verzekeringen bij Centraal Beheer.


De kortingen voor leden van KBO-Brabant bedragen: 

Vervoer 

Wonen 

Opstal 8% korting, Inboedel 8% korting, Kostbaarheden buitenshuis 8% korting, Aansprakelijkheid 8% korting, Ongevallen 8% korting

Diversen

Bootverzekering (pleziervaartuig) 5% korting                                                                    

Auto 10% korting, Motor 10% korting, Camper 5% korting, Caravan 5% korting 

Klik https://www.centraalbeheer.nl/verzekeringen?werkgevernr=43572 om naar de speciale pagina geleid te worden bij Centraal Beheer. Daar kunt u scrollen naar beneden en dan moet u de knop werkgever aanklikken. Dan komt u op een pagina die u kunt invullen. Vervolgens is uw collectiviteitskorting aangezet.

Let op! Centraal Beheer spreekt niet van collectiviteitsnummer maar van werkgeversnummer. Dit is het werkgeversnummer voor de collectiviteit: 43572.

Rechtsbijstand 5% korting, Doorlopende Reisverzekering 5% korting