Wonen in Boxtel

De gemeente Boxtel heeft een eigen beleid met betrekking tot wonen. De gemeente bepaalt waar en hoe gebouwd kan en mag worden. Zij beheert en verkoopt echter geen huizen; dat verloopt via de St. Jopsephstichting en de makelaars.

Op deze pagina nemen we recente documenten op over wonen in Boxtel. 


wonen bij JOOST
Woonstichting Joost; nadere informatie over koop- of huurwoning:

www.wonenbijjoost.nl. Of........maak een afspraak.

Zie ook uw jaarboekje, waarin de advertenties van de meeste koreting-gevers zijn opgenomen.

Deel deze pagina