Dagreizen

Elk jaar organiseert de reiscommissie enkele dagreizen en een meerdaagse reis; alle leden van onze seniorenvereniging uit elke wijk kunnen hieraan deelnemen. Dit kan naar een stad zijn, een natuurgebied, een historische plaats, een musical, Tweede Kamer enz. 

KBO-Boxtel gaat met reisorganisatie EMA op reis volgens schema, zoals vermeld in het jaarboekje en in ONSBoxtel.  Dit jaar bieden wij u twee dagreizen aan; de voorgaande jaren lagen de prijzen rond de 85 euro per dag. In dit bedrag zijn MEESTAL opgenomen de kosten voor de bus, een kopje koffie en een diner.

In ons magazine ONSBoxtel vindt u tzt nadere informatie, meestal in het april- of mei-nummer.

U kunt zich voor elke reis inschrijven, is niet gebonden aan een wijk!!

In ONSBoxtel vindt u tijdig de prijzen en nadere informatie over de inhoud van de reizen. 

Meerdaagse Reis

In een van de zomermaanden organiseren we een meerdaagse reis.


Kosten van deze reis en toeslag voor een eenpersoonskamer worden in het ledenblad ONSBoxtel bekend gemaakt. 


Informatie en opgeven bij

Laura Bekers, coordinator

Laurabekers55@gmail.com

T 0623975497

Mary Maas

maryentoon@hotmail.nl

T 0411675807

Ans Kuilman

anskos@home.nl

T 0411675617

Fia van de Broek

Fia@ziggo.nl

T 0627275666

Dagreizen en op vakantie met uw Seniorenvereniging KBO Boxtel

Deel deze pagina